DOI: https://doi.org/10.15178/va.2009.108

Publicado: 2009-09-15

DOI: https://doi.org/10.15178/va.2009.108.37-53
DOI: https://doi.org/10.15178/va.2009.108.1-25

La Palabra y el Silencio

Lorenzo Vicente Burgoa

26-36

DOI: https://doi.org/10.15178/va.2009.108.26-36
DOI: https://doi.org/10.15178/va.2009.108.54-61
DOI: https://doi.org/10.15178/va.2009.108.68-73

Anticristo de Lars von Trier

Jesús Miguel Sáez-González

62-63

DOI: https://doi.org/10.15178/va.2009.108.62-63

Up de Peter Docter y Bob Peterson

Jesús Miguel Sáez-González

64-65

DOI: https://doi.org/10.15178/va.2009.108.64-65

Ashes of time redux de Wong Kar Wai

Jesús Miguel Sáez-González

66-67

DOI: https://doi.org/10.15178/va.2009.108.66-67