Calderón Garrido, D., Gustems Carnicer, J., & Duran Castells, J. (2016). Música y movimiento en Pixar: las UST como recurso analítico / Music and movement in Pixar: the TSU’S as an analytical resource. Vivat Academia. Revista De Comunicación, (136), 82–94. https://doi.org/10.15178/va.2016.136.82-94